ข่าวประชาสัมพันธ์

Entries for June 2016

29
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 2559
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
Actions: E-mail | Permalink |
29
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารนิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |
29
รายงานผลโครงการพัฒนาจิตอาสา นิสิตครูภาษาไทย
Actions: E-mail | Permalink |