ข่าวประชาสัมพันธ์

07
ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ลานหน้าตึกมนุษยศาสตร์ และห้องประชุม 222 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
*นิทรรศการวิถีชีวิตอาเซียนและอาเซียน+3
*การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การค้าอาเซียน"
*การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนิสิต
*การแข่งขัน (ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร)
*ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน และอาเซียน+3 (ทีมละ 2 คน)
*การแต่งกายในหัวข้อ "ผีประจำชาติอาเซียน และอาเซียน+3
สนใจสมัครได้ที่ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ (ห้อง 240/1) อาคาร 2
โทร.02-260-1661, 02-260-1770 ต่อ 16269
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hu.swu.ac.th/index.php/64-news/news-events/207-2014-01-29-09-29-55.html
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating