ข่าวสาร

ฝ่ายบริการวิชาการ: เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง

ฝ่ายบริการวิชาการ: เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, February 23, 2021/Categories: ข่าวกิจกรรม

 

ฝ่ายบริการวิชาการ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และ อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ที่มาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง”และสามารถปรับใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบันให้กับศิษย์เก่าของเราผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564   
โดยทุกท่านสามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังได้เร็ว ๆ นี้ค่ะ

Academic Services sincerely thanks Assistant Professor Dr. Chanya Leesattrupai and Dr. Sakulrat Worathumrong, who conveyed practical knowledge on “Tips in Communication and Adaptation to Live with Senior Citizens Harmoniously” on February 20, 2021 for our white-heart alumni through an online channel.
Recorded video will be available for watching soon.

Print

Number of views (10)/Comments (0)