ข่าวสาร

ความคืบหน้างานปรับปรุงก่อสร้างคณะมนุษยศาสตร์

ความคืบหน้างานปรับปรุงก่อสร้างคณะมนุษยศาสตร์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, February 22, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้างานปรับปรุงก่อสร้างคณะมนุษยศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ (ห้องสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์) ได้ดำเนินการรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เริ่มลงเสาเข็มเป็นวันแรก โดยโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จะดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 22 พฤษภาคม 2564 ความคืบหน้าอื่น ๆ หลังจากนี้ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ค่ะ

Faculty of Humanities’ Construction Project (the Student Union of Faculty of Humanities room)
 

On Monday, February 22, 2021, the site was already demolished and the first day of piling was started. The project will be completed by Saturday, May 22, 2021.
More progress will be updated later.

Print

Number of views (17)/Comments (0)