ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์  ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี”ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี”ประจำปี 2564

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, February 22, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์  ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 รหัส 52  คณะมนุษยศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี”ประจำปี 2564 ประเภท “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ”สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2564

 

Sincere congratulations to Lecturer Tanapat Janpipatpong, an alumnus from the Psychology program, class 33th, the Faculty of Humanities, SWU, in receiving the honor award Rajabhat Sadudee of the year 2021 for Outstanding Young Researcher of the Humanities and Social Science program, on the occasion of Rajabhat University Day of the year 2021.

Print

Number of views (49)/Comments (0)