ข่าวสาร

โครงการการจัดการความรู้และส่งเสริมการทำวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์)

โครงการการจัดการความรู้และส่งเสริมการทำวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์)

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, February 19, 2021/Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าววิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้และส่งเสริมการทำวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งจัดบรรยายผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวิทยากรคือ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

On 19 February 2021, the Faculty of Humanities Research Department held the online project via zoom to promote research in the Humanities field in response to Thailand’s needs. Mrs. Sunanta Sompong, Research Advisor, National Research Institute, was our guest speaker.
 

Print

Number of views (70)/Comments (0)