ข่าวสาร

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, February 3, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

Print

Number of views (138)/Comments (0)

Documents to download