ข่าวสาร

ประกาศช่องทางการเรียนการสอน และช่องทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศช่องทางการเรียนการสอน และช่องทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Saturday, January 2, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ประกาศช่องทางการเรียนการสอน และช่องทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563]

 นิสิตทุกท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่ออาจารย์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้นะคะ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDapuyGoKYmKCEdpyNNXTjJH7xPqPPK3uuy6p3E9P0Q/edit?usp=sharing

หลักสูตรนานาชาติ และรายวิชา ECP

1. Link ของหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

https://drive.google.com/file/d/1paT2Kcr7OOkPSqp8rP9_9Ay5lSlS_hyY/view?usp=sharing

2. Link ของหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

https://drive.google.com/file/d/1oXlipSmQfR5XXRFEjKwnB5gd-PHZRJQ6/view?usp=sharing

3. Link ของหมวดวิชาเฉพาะวิชาบังคับภาษาอังกฤษ ECP, EI , OEN

https://drive.google.com/file/d/1u8XYGGb5WmJJWhOq9vvuyATf5rzQ732u/view?usp=sharing

Print

Number of views (110)/Comments (0)