ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, December 30, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

Additional Public Holidays for Undergraduates, Academic Year 2/2020 and Summer/2020

Print

Number of views (113)/Comments (0)

Documents to download