ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) เอกคู่อังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย - เยอรมันร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมัน

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) เอกคู่อังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย - เยอรมันร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมัน

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, December 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิต ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) เอกคู่อังกฤษ-เยอรมัน

น.ส.จารุนิภา ศร่างเศร้า นิสิตชั้นปีที่ 3

น.ส.ณัฐชลิตา เลิศวนา นิสิตชั้นปีที่ 2

ที่ได้รับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย - เยอรมันร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมัน

ณ สถานฑูตเยอรมัน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ประสานงานโดย

ผศ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ

อ.ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติ

อ.วรพงษ์ เจริญกรกิจ

 

     The Faculty of Humanities expressed congratulations to our students from Language for Communication (International Program) double majoring in English-German: MissJarunipa Sangsao and Miss Natchalita Lerdwana in receiving academic excellence awards from Thai-German Institute together with Thai - German Culture Foundation at the German Embassy on 22 December 2020. We would like to say thank you to our lecturers: Assistant Professor Sombun Piyasinchart, Dr.Supatcha Jennasombut and Lecturer Worapong Charoengongit for their strong support to the students.

Print

Number of views (131)/Comments (0)