ข่าวสาร

ศูนย์บรรเทาทุกข์โควิด-19 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

ศูนย์บรรเทาทุกข์โควิด-19 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, December 24, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรเทาทุกข์โควิด-19 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

นิสิตสามารถแอด line: @cso1641y หรือสแกน QR Code ดังภาพ

เพื่อแจ้งข่าวสารสำหรับนิสิตที่มีความเสี่ยงและต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

Please take good care of yourself

 

COVID-19 HU SWU Info Hub—for COVID-19 information and support for students with potential COVID-19 exposure ONLY.

Please add LINE ID: @cso1641y or scan QR Code from the picture below.

Don’t forget to wear a face mask and wash your hands frequently. Take good care of yourself.

Print

Number of views (88)/Comments (0)