ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, December 16, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

HU in Your Area: Station I

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ให้กับน้องๆชั้นมัธยมโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

PR division and student representatives from the Faculty of Humanities attended “Educational and Vocational Fair” at Matthayom Wat Nongkhaem School on 15 December 2020.

Print

Number of views (84)/Comments (0)