ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพบรรยากาศวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, December 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

On 14 December 2020, Dr.Attasith Boonsawasd Director of Center for International Studies, as the Dean’s representative, expressed congratulations on the occasion of the founding of Faculty of Engineering at Srinakharinwirot University, Ongkharak Campus.

Print

Number of views (67)/Comments (0)