ข่าวสาร

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, November 13, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

✅สถานที่รายงานตัว

ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

✅สถานที่ฝึกซ้อม

ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา)

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

‼️เนื่องจาก หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ทำการปรับปรุงไม่เรียบร้อย‼️

 

Announcement

Location change for graduation ceremony rehearsal for Ph.D., Master's and Graduate Diploma students.

📌Checking-in Location

Ground Floor, Chanta Education Building

Prasarnmit Demonstration School (Elementary)

📌Rehearsal Location

4th floor, Chanta Education Building

Prasarnmit Demonstration School (Elementary)

Print

Number of views (132)/Comments (0)