ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, November 13, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 

Humanities Weekly News Updates (2nd week of November 2020)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Print

Number of views (149)/Comments (0)

Documents to download