ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, November 12, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Higher Education Academy

The Faculty of Humanities expresses heartfelt congratulations to Assistant Professor Dr.Kanog-on Rungrojngarmcharoen on achieving the status of Senior Fellow (SFHEA) of the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education.

Print

Number of views (203)/Comments (0)