ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จิตวิทยา"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จิตวิทยา"

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, November 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จิตวิทยา"

จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

#คณะมนุษยศาสตร์ #มศว

Print

Number of views (216)/Comments (0)