ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาไทย"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาไทย"

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, November 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม 

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาไทย"

จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

#คณะมนุษยศาสตร์ #มศว

Print

Number of views (182)/Comments (0)